Z wielką przyjemnością zapraszamy na koncert zespołu Grodzieńskie Słowiki pt. Wszyscy witamy Niepodległość i 11 listopada
pod kierownictwem Pani Alicji Binert

 

27 sierpnia 2018, godz. 19:00
wstęp wolny
Parafia św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, kościół dolny
ul. św. Kazimierza 2

W programie koncertu:
– utwory muzyki religijnej
– pieśni patriotyczne, legionowe, poezja polska
– utwory muzyki klasycznej: Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki.

Zespół Grodzieńskie Słowiki działa przy Grodzieńskim Zjednoczeniu Społecznym Klub Polskich Tradycji Narodowych w Grodnie. Został założony przez małżeństwo, Alicję i Andrzeja Binertów, pedagogów Grodzieńskiej Szkoły Muzycznej, w 1990 roku, kiedy na Białorusi odradzała się polska edukacja i kultura. W repertuarze Grodzieńskich Słowików są liczne utwory polskie o tematyce patriotycznej, religijnej, utwory muzyki klasycznej (m.in. Chopina, Moniuszki, Ogińskiego, Haydna, Beethovena), polska muzyka współczesna oraz utwory w języku polskim, białoruskim oraz językach mniejszości narodowych zamieszkujących Grodzieńszczyznę.

W 1997 i 2010 roku zespół organizował koncerty charytatywne na rzecz powodzian w Polsce.
Grodzieńskie Słowiki mają na swoim koncie wiele koncertów nie tylko na Białorusi i w Polsce (m.in. w Łódzkiej Filharmonii Narodowej im. Artura Rubinsteina, Muzeum Niepodległości w Warszawie), ale i w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Zespół otrzymał nagrody na polonijnych festiwalach w Lublinie, Mrągowie, Dobrodzieniu, Koszalinie, Jastarni i innych. Od wielu lat współpracuje z solistami Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Do wspólnych realizacji należą m.in. koncerty: „Moniuszko na wesoło”, „Witaj, majowa jutrzenko”, koncerty „Santo Subito” poświęcone Janowi Pawłowi II.

W 2013 roku, w kościele ewangelicko-augsburskim w Grodnie, zespół wykonał koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i złożony z utworów jej autorstwa. W listopadzie tego samego roku wielkim wydarzeniem była premiera widowiska aktorsko-muzycznego „Widma” Stanisława Moniuszki do drugiej części „Dziadów” Adama Mickiewicza w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela na Dziewiatówce w Grodnie. Przygotowały ją Grodzieńskie Słowiki i soliści Opery Narodowej w Warszawie. „Widma” wystawiono po raz drugi w 2015 roku podczas uroczystości 25-lecia zespołu.

Za propagowanie polskiej kultury w kraju zamieszkania i na świecie kierownictwo zespołu otrzymało liczne nagrody: m.in. Złoty Puchar Dziennikarzy Polonijnych, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Order Uśmiechu, Dyplom Australijskiej Fundacji Wspierania Niezależnej Kultury Polkul, Odznakę Honorową i dyplom w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Alicja Binert pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi o polskich korzeniach w zespole Grodzieńskie Słowiki i Klubie Polskich Tradycji Narodowych, którego jest założycielką i prezeską. Prowadzi działalność oświatową i edukacyjną w zakresie popularyzacji języka polskiego i kultury. Wśród wychowanków Alicji Binert są studenci i absolwenci wyższych uczelni w Polsce, Białorusi, USA. Alicja Binert jest również Członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu – najsłynniejszej nagrody przyznawanej przez dzieci.

Dzień po koncercie w Białymstoku Grodzieńskie Słowiki wystąpią w lubelskiej archikatedrze (28.08.2018). Serdecznie zapraszamy!

Polecamy Państwa uwadze trailer kantaty „Widma” do II części „Dziadów” A. Mickiewicza z udziałem solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

 

Organizatorzy:


Fundacja Polska Pomoc – Organizacja Pożytku Publicznego
Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie

Patronat i opieka medialna:


Polskie Radio Białystok


TVP3 Białystok

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Autor plakatu: Krystian Majewski

This slideshow requires JavaScript.