Ogłaszamy zbiórkę finansową, jest to odpowiedz na apel naszych Rodaków z Ukrainy oraz podopiecznych fundacji. Środki zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju konfliktu na Ukrainie i dostosowany do aktualnych potrzeb. Monitorujemy sytuację. Każda godzina to nowe informacje. Działajmy wspólnie! Nie możemy być obojętni!
Prosimy o wsparcie
FUNDACJA POLSKA POMOC
Numer konta: 22 1600 1462 1885 1446 5000 0001
Z dopiskiem: Pomoc Ukrainie
Zdjęcia z okolic Charkowa. fot. Alex Lourie