W dniach 19 – 21 sierpnia 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku został zrealizowany projekt pt. „Seniorze – bądź bezpieczny na drodze dla siebie i innych”. Projekt ten był dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt Fundacja zrealizowała w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku. Celem warsztatów było poniesienie świadomości i umiejętności uczestników związanych z czynnikami ryzyka występowania chorób jak również z funkcjonowaniem własnego organizmu, które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby senior mógł skutecznie kontrolować samochód w poślizgach, w trakcie hamowania awaryjnego oraz bycie bardziej świadomym i bezpiecznym kierowcą oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród seniorów, poprzez zwiększenie ich świadomości o zagrożeniach występujących w ruchu drogowym oraz jak ich unikać. W warsztatach udział wzięło 40 osób.

W ramach 3 dniowych warsztatów uczestnicy zrealizowali zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z Ekojazdy po mieście. Jazda była realizowana w rzeczywistym ruchu drogowym pod okiem instruktora. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są techniki taktyk ekojazdy i jaki ma wpływ na oszczędność paliwa jak również dowiedzieli się, jak ważnym elementem ekojazdy jest jej wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W czasie ekojazdy w ruchu drogowym instruktor w trakcie jazdy obserwował i analizował technikę jazdy seniora. Szczególną uwagę zwracał m.in. na prawidłową pozycję za kierownicą, prędkość jazdy, zużycie paliwa, przejechany dystans oraz inne elementy mające wpływ na ekonomię spalania i bezpieczeństwa jazdy. Uczestnicy projektu czuli się jak by zdawali jeszcze raz egzamin prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Drugiego dnia odbyły się zajęcia teoretyczne z:

1. Instruktorem doskonalenia techniki jazdy, który przedstawił jakie zadania uczestnicy będą wykonywać na części praktycznej oraz w jaki sposób będzie trzeba je wykonać i do czego te ćwiczenia mają służyć (hamowanie awaryjne, slalom, omijanie przeszkody, troleje przygotowanie pojazdu i kierowcy do jazdy); technika jazdy w trudnych warunkach oraz wybór, zmiana i jazda odpowiednim pasem z zaplanowanym wcześniej kierunkiem. Omówili również ruch na białostockich skrzyżowaniach oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na drogach osób starszych.

2. Ratownikiem medycznym/lekarzem – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania podczas wypadku drogowego. Zostały omówione kryteria przyjmowania leków i skutki z tym związane. Uczestnicy poruszyli również temat zachowań prozdrowotnych służącym wspieraniu zdrowia, zapobieganiu chorobie oraz wspomaganiu powrotu do zdrowia.

Tegoż dnia odbyła się druga część zajęć praktycznych – jazda na placu manewrowym. Seniorzy na tych zajęciach mogli przekonać się, na czym polega bezpieczna jazda samochodem i w jaki sposób sobie radzić w najtrudniejszych sytuacjach drogowych. Przekonali się i zobaczyli jaki ma wpływ czasu reakcji na wydłużenie drogi zatrzymania samochodu wraz z wpływem wzrostu prędkości na moment rozpoczęcia hamowania. Uczestnicy warsztatów spróbowali jazdy na trolejach oraz hamowania awaryjnego. Seniorzy nauczyli się hamowania awaryjnego w sytuacjach zagrożenia na drodze oraz jak zmienia się praca systemu ABS w przypadku hamowania i poczuli jaki ma wpływ wzrost prędkości na długość drogi hamowania na różnych nawierzchniach. Przetestowali hamowanie przed przeszkoda w formie fontanny wodnej, zadanie to uświadomiło seniorów jaka będzie droga hamowania ,jeśli będą jechać w trudnych warunkach z dużą prędkością. Kolejny zadanie do wykonania był slalom, podczas którego seniorzy dowiedzieli się jak również nauczyli się pokonywać prawidłowo serię zakrętów wraz z prawidłową pozycją za kierownicą z odpowiednią pracą rąk na kierownicy z połączeniem obserwacji drogi czyli wodzeniem wzrokiem. Następnym zajęciem praktycznym było omijanie przeszkody, podczas którego seniorzy sprawdzili swoją wiedzę uzyskaną podczas hamowania awaryjnego i jazdy slalomem. Ostatnim zadaniem praktycznym była jazda ze specjalnym talerzem i piłeczką(STWEARD), która miała na celu sprawdzenie opanowania sztuki płynnej jazdy.

Trzeciego dnia warsztatów odbyły się 2 spotkania teoretyczne, a mianowicie:

1. Spotkanie z psychologiem transportu, podczas którego zostały poruszone tematy sprawności psychofizycznej oraz relacje między kierowcą ,pieszym i rowerzystą.

2. Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji – podczas, którego uczestnicy przypomnieli sobie przepisy z ruchu drogowego i nowych zmian; kolizja, wypadek, kontrola drogowa (co robić, jak postępować).

Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał certyfikat, kamizelkę oraz opaski odblaskowe.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom naszego projektu. Mamy nadzieję, że po tych warsztatach każdy będzie czuł się bezpiecznie na drodze.

Natomiast Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Panu Arturowi Kosickiemu, dziękujemy za dofinansowanie naszego przedsięwzięcia.