Przez 3 miesiące (maj – lipiec) nasza Fundacja wspólnie z Fundacją Biedronki realizowała ogólnopolski projekt pt. „Witamy i pomagamy – zakupy” dla uchodźców z Ukrainy. Nasza Fundacja otrzymała 100 kart, które rozdysponowała wśród swoich podopiecznych. Karty „Witamy i pomagamy” były doładowywane trzykrotnie kwotą 300 zł (maks. 900 zł) i można było nią płacić w sklepach Biedronka. Projekt cieszył się dużym zainteresowanie, ale nie byliśmy w stanie przekazać takiego wsparcie wszystkim. Nasi podopieczni byli szczęśliwi, że mogli otrzymać takie wsparcie. Było to dla nich ogromne wsparcie.

Chcielibyśmy w imieniu własnych oraz naszych podopiecznych podziękować Fundacji Biedronki za wsparcie i zaufanie.