jest to zadanie, które Fundacja będzie realizowała w partnerstwie z WORD Białystok.

Celem zadania jest:

– poniesienie świadomości i umiejętności uczestników związanych z czynnikami ryzyka występowania chorób jak również z funkcjonowaniem własnego organizmu, które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego,

– aby senior mógł skutecznie kontrolować samochód w poślizgach, w trakcie hamowania awaryjnego oraz bycie bardziej świadomym i bezpiecznym kierowcą.

– podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród seniorów, poprzez zwiększenie ich świadomości o zagrożeniach występujących w ruchu drogowym oraz jak ich unikać.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.