Jak doskonale Państwo wiedzą, zmieniają się przepisy o ochronie danych osobowych „RODO”, wobec czego poniżej przedstawiamy nowe zasady:

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polska Pomoc z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 24/2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000360501, NIP 9662040629.
 3. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do osób trzecich, państwa trzeciego ani do innych organizacji. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Pani/Pana dane osobowe i przetwarzać je zgodnie z prawem, zbierać je dla zgodnych z prawem celów, niezbędnych dla statutowej działalności Fundacji Polska Pomoc.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych między Panią/Panem a Administratorem, na podstawie udzielonej zgody oraz w celu informowania o działaniach Fundacji i podziękowań za wsparcie działań statutowych Fundacji Polska Pomoc na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jak również na podstawie danych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie właściwemu Urzędowi Skarbowemu na potrzeby rocznego rozliczenia podatkowego i przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Polska Pomoc.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok lub drogą mailową: fundacja@polskapomoc.sos.pl.
 9. Dane przekazane w ramach formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej www.polskapomoc.sos.pl przetwarzane są w celu umożliwienia Państwa kontaktu z Fundacją Polska Pomoc. Kontaktując się z Fundacją drogą mailową bądź też przez formularz kontaktowy online, przekazuje Pani/Pan swój adres mailowy jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię lub też nazwisko oraz ewentualne inne dane, które umieszcza Pani/Pan w samej wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Pani/Pana zgoda, która jest wynikiem zainicjowanego przez Panią/Pana kontaktu z Fundacją Polska Pomoc. Pani/Pana dane osobowe, które przekazuje Pani/Pan poprzez formularz kontaktowy online, przetwarzane są przez Fundację wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, czyli obsługi tego kontaktu.
 10. Pliki Cookie (tzw. ciasteczka) – nasza strona internetowa zapisuje na Pani/Pana komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu pliki cookies, znane także jako ciasteczka. Pliki te zapisywane są w schowku przeglądarki internetowej na urządzeniu, na którym wyświetlają Państwo tę stronę. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim do:
 • prowadzenia statystyk serwisu
 • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia, tzw. urządzenia końcowego (komputera, tabletu itp.)
 • badania preferencji użytkowników.

Dzieje się to w sposób automatyczny. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane są na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczki społecznościowej – dzięki niej widzi Pani/Pan swoje konto w serwisie Facebook. Jeżeli uważa Pani/Pan, że obecność plików cookie narusza Pani/Pana prywatność, może Pani/Pan w każdej chwili je wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej.