Sybirak.pl

Projekt zakłada utworzenie, uruchomienie i rozwój Polskiego Portalu Ochrony Dziedzictwa i Pamięci Narodowej Sybirak.pl w celu rejestracji, ocalenia, popularyzacji i przywrócenia pamięci zbiorowej dziedzictwa Sybiraków i ofiar deportacji. W losach Sybiraków spotykają się losy dawnych mieszkańców byłej II RP, a później osiadłych na terenie powojennej Rzeczpospolitej i rozsianych na całym świecie. W losach żołnierzy Armii Krajowej tkwią także losy sybirackie. Musimy pamiętać, że to właśnie deportacja i niewola na „nieludzkiej ziemi” były przyczyną uformowania niezależnej Armii Andersa (Polskie Siły Zbrojne w ZSRR). Jest to wyjątkowo ważne zadanie w roku 2018, kiedy Polacy z całego świata uroczyście obchodzą rocznicę Stulecia Odzyskania Niepodległości. Serwis będzie narzędziem do edukacji historycznej, zbiorem materiałów do kreatywnej edukacji inspirowanej losami kilku pokoleń Sybiraków oraz ich bliskich. Dowiedz się więcej – TUTAJ

 Pomoc materialna i niematerialna

Wózek inwalidzki, słowniki, ciepłe kurtki dla dzieci i dorosłych, leki, pieluchomajtki, środki czystości, pomoc w znalezieniu lekarza, odnalezieniu się po przyjeździe pochodzących ze Wschodu Polaków do Białegostoku – to tylko kilka z wielu przykładów pomocy, jakiej udzielamy w ramach naszej bieżącej działalności.

Letni wypoczynek dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi w Polsce

Organizujemy i wspieramy wypoczynek polskich dzieciaków na terenie Polski. Dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt z Polską.

Polska Paczka na Wschód

Akcję „Polska Paczka na Wschód” organizujemy od 2011 roku. Przygotowujemy dary, które dzięki współpracy ze środowiskiem Polaków z zagranicy trafiają do najbardziej potrzebujących Rodaków, w tym rodzin z dziećmi i osób starszych. Co roku określamy, jakiego typu artykuły są najbardziej potrzebne i do kogo ma trafić nasza pomoc. Gorąco zachęcamy osoby indywidualne i firmy do zaangażowania się w akcję i podarowania na rzecz Rodaków darów rzeczowych lub finansowych. Szczególnie dobrze sprawdzają się zbiórki w firmach, gdy każdy z pracowników przynosi coś od siebie, a dzięki temu powstaje paczka od firmy. Kolejna edycja „Polskiej Paczki na Wschód” rozpocznie się jesienią 2018 roku.

Działania wspierające polskie szkoły poza granicami RP

Wspieramy działania polskich szkół i środowisk edukacyjnych działających poza granicami RP, przede wszystkim na terenie Białorusi.

Dni Kultury Kresowej i Wielki Jarmark Kaziukowy

Jesteśmy partnerem przy organizacji Dni Kultury Kresowej i tzw. Kaziuków w Białymstoku. Cieszymy się, że te imprezy na stałe wrosły w kalendarz białostockiego życia, a udział w nich jest obowiązkowym punktem dla tysięcy odwiedzających je osób.

Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic

Współpracujemy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku przy projekcie edukacyjnym skierowanym do dzieci w wieku 10-14 lat z Białegostoku i Grodna. Zadanie będzie realizowane od czerwca do października 2018 na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego.