Działania wspierające polską edukację poza granicami RP

Wspieramy działania polskich szkół i środowisk edukacyjnych działających poza granicami RP, przede wszystkim na terenie Białorusi. Współpraca przy wizytach studyjnych, organizacji zajęć edukacyjnych, pomoc organizacyjna – to przykłady działań, które prowadzimy.