Dni Kultury Kresowej i Kaziuki

Jesteśmy partnerem Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału w Białymstoku i Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny przy organizacji Dni Kultury Kresowej i tzw. Kaziuków w Białymstoku. Cieszymy się, że te imprezy na stałe wrosły w kalendarz białostockiego życia, a udział w nich jest obowiązkowym punktem dla tysięcy odwiedzających je osób.

Wielki Jarmark Kaziukowy 2018 w Białymstoku