Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic

Współpracujemy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku przy projekcie edukacyjnym skierowanym do dzieci w wieku 10-14 lat z Białegostoku i Grodna. Zadanie będzie realizowane od czerwca do października 2018 na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego.

Celem projektu jest integracja dzieci z Białegostoku z rówieśnikami polskiego pochodzenia z Grodna.
Projekt składa się z trzech części. Pierwsza z nich polegać będzie na realizacji interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów. Punktem wyjścia do rozważań staną się rzeźby autorstwa Alfonsa Karnego. Część druga polegać będzie na realizacji wypraw krajoznawczych do najciekawszych miejsc Podlasia. Projekt zakończymy przygotowaniem wystawy plenerowej, otwarciem ekspozycji złożonej z prac uczestników w Muzeum Rzeźby A. Karnego, pokazem filmu oraz promocją wydawnictwa towarzyszącego projektowi. Wszystkie działania staną się impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów „sztuka na styku granic”, „pamięć”, rozumianych jako dziedzictwo kulturowe Polaków z Polski i Białorusi.

ZAPISY: Szanowni Państwo, nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Muzeum zakończyło zapisy i brak miejsc również na liście rezerwowej. 

Organizator:
Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Partner:
Fundacja Polska Pomoc

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.