Od 01 kwietnia br. nasza Fundacja wspólnie z Fundacja Biedronki realizuje kolejną edycję ogólnopolskiego projektu pt. „Witamy i pomagamy – zakupy” dla uchodźców z Ukrainy. Edycja ta jest przeznaczona dla uchodźców w wieku powyżej 60 lat lub z orzeczeniem o niepełnosprawności, których trudna sytuacja życiowa nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, w tym w szczególności uniemożliwia zakup odpowiednich ilości produktów spożywczych. Karta „Witamy i pomagamy” jest doładowywana sześciokrotnie kwotą 200 zł (maks. 1200 zł) i można nią płacić w sklepach Biedronka. Nasza Fundacja otrzymała 40 kart, które rozdysponuje wśród swoich podopiecznych.

Cieszymy się, że kolejny raz jesteśmy obdarzeni zaufaniem i możemy uczestniczyć w tym projekcie, który jest dużym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy.

Chcielibyśmy w imieniu własnych oraz naszych podopiecznych podziękować Fundacja Biedronki za wsparcie i zaufanie.