Aktualności

Projekt Senior

Nasza organizacja realizuje projekty walki z wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich 3latach wspieraliśmy działania pro seniorskie między innymi poprzez realizację projektów:

I. Otwarci na nowe – warsztaty z bezpiecznej obsługi nowoczesnych technologii i e-usług dla osób+ z terenu miasta Wasilków. Liczba uczestników 120 seniorów (2020 rok – stacjonarnie i zdalnie). Celem głównym projektu jest nabycie praktycznych umiejętności wśród 120 osób w wieku 60+ z Wasilkowa z: Bezpieczeństwo a) Bezpieczne korzystanie z Internetu b) Podszywanie w mediach społecznościowych; c) Wirusy infekujące urządzenia; d) Wymuszenia np. „na wnuczka” 2. Wykorzystania e-usług w życiu codziennym – a) Podstawa pracy na laptopie lub smartfonie; b) Zakupy online; c) Eurzędy, E-recepty, d) E-finanse. Fundacja PZU;

II. E-Finanse przyjazne dla Seniora – projekt edukacji e-finansów dla osób z miasta Wasilków. Liczba uczestników: 150 seniorów (w latach 2019 – 2020 – zajęcia stacjonarne i zdalne). Celem projektu był wzrost wiedzy z zakresu wykorzystania nowych metod płatności i bezpieczeństwafinansowego wśród minimum 150 seniorów z terenu miasta Wasilków. Fundacja NBP.

III. W 2022 roku realizujemy Projekt Partycypacyjnej Akademii Seniorów, Emerytów Rencistów z powiatu białostockiego. Projekt skierowany jest do min. 320 osób w wieku 60+ z terenu powiatu białostockiego. Osoby te będą uczestniczyć w warsztatach, jak i w działaniach Akademii PASER. Projekt zakłada:

1) Szkoleń kompetencju cyfrowych – nabycie kompetencji cyfrowych umożliwiające pełniejsze zaangażowanie się seniora w życie społeczne, (ale również „wabik” do zainteresowania się projektem; (szczegółowy opis tematyki w działaniach);

2) Szkolenia partycypacyjna – nabycie wiedzy i kompetencji odnośnie lidera środowiska lokalnego, świadomie aktywizującego i kreującego swoją społeczność lokalną, Podczas zajęć z ekspertem uczestnicy dowiedzą się podstaw prawnych odnośnie relacji obywatel – władza. Dodatkowo poznają wiedzę na temat „ścieżek” załątwiania spraw z jednostkami administracji, czynności zapytań, Poznają jak działą Biuletyn Informacji Publicznej oraz do czego można go wykorzystać (szczegółowy opis tematów w działaniach);

3) Akademia Partycypacji, Aktywizacji Seniorów, Emerytów i Rencistów (PASER) – Akademia PASER skierowana jest do osób w wieku powyżej 60-go roku życia. Będzie ukierunkowana na wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, na kreowanie postaw obywatelskich, a także umiejętność nawiązywania współpracy z innymi liderami, organizacjami czy instytucjami publicznymi. Uczestnicy, dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry, będą włączać się aktywnie w działania na rzecz lokalnej społeczności, a także, dzięki zdobyciu kompetencji liderów partycypować w działaniach oddolnych.