FUNDACJA POLSKA POMOC jest organizacją pozarządową powołaną w 2010 roku. Celami Fundacji są działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących w Polsce i poza jej granicami, działalność w zakresie pomocy społecznej, tj: a. niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej…
Czytaj dalej…

Wakacje w Polsce 2017: prośba o wsparcie

Szanowni Państwo, Drodzy Dobroczyńcy! Fundacja Polska Pomoc w imieniu polskich dzieci z Białorusi i Litwy zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w formie finansowej lub rzeczowej akcji organizacji letniego wypoczynku w Polsce. W ubiegłym roku, dzięki pomocy Rodaków –...

czytaj dalej

Wakacje w Polsce 2016

Szanowni Państwo, Drodzy Dobroczyńcy! Fundacja Polska Pomoc w imieniu polskich dzieci z Białorusi i Ukrainy zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w formie finansowej lub rzeczowej akcji organizacji letniego wypoczynku. W ubiegłym roku, dzięki pomocy Rodaków,...

czytaj dalej

Polska Paczka na Wschód

Szanowni Państwo! Fundacja Polska Pomoc zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w postaci artykułów spożywczych i przemysłowych lub pomoc finansową w ramach akcji „Polska paczka na Wchód”. Zdajemy sobie sprawę z tego, że próśb otrzymujecie Państwo wiele, a treści pism...

czytaj dalej

FOTOGALERIA